[vc_row el_position=”first”] [vc_column] [vc_column_text el_position=”first”]

Geçtiğimiz günlerde DGS’ yi kazanan öğrenciler için kritik karar alındı, işlerimin yoğunluğundan şimdi yazabiliyorum, birçok öğrencinin eğitim hayatını değiştireceği için daha fazla gecikmeden açıklayarak yazalım.

DGS yönetmeliği dışında, tüm geçişleri düzenleyen YÖK yönetmeliği bulunuyor, bu yönetmeliğin adı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”

Bu yönetmelikte DGS’yi kazanan öğrenciler için kritik bir değişiklik yapıldı, DGS’ yi sürekli takip etmeyenler dışında kimsenin ilgisini çekmemiştir, basında ise sadece yönetmelik değiştiği yazılıyor açıklama yok. Biz açıklayalım:

İlgili yönetmeliğin eski maddesine göz atalım:

 

[/vc_column_text] [vc_message color=”alert-info” el_position=”last”]

MADDE 25 ? (1) Değişim programlarına katılıp gittiği yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak için iki yükseköğretim kurumu arasında değişim öncesi ders intibakını öngören protokol imzalanır.
(2) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına devam eden öğrencilerden, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak, bu Yönetmelikteki geçiş şartları çerçevesinde kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.
(3) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
 (4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları intibak programında alınan dersler ile lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.
(5) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

[/vc_message] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row el_position=”last”] [vc_column] [vc_column_text el_position=”first”]

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082

Bu maddeyi açıklayalım, tüm koşulları sağladınız, DGS ile bir lisans programına yerleştiniz, lisans not ortalamanız kazandığınız okulda aldığınız dersler ile belirleniyor mesela 1 ve 2. sınıflarda toplam 16 ders var bunların 8’ini okul sayıp kabul etti muaf tutuldunuz, kalan 8 ders için okulda okumanız söylendi, eski yönetmeliğe göre sadece 8 derste aldığınız not ortalamanız kabul ediliyordu, muaf tutulduğunuz dersler not ortalamanıza katılmıyordu.

Önlisansta alınan dersler genellikle yüksek notlarla geçiliyor özellikle DGS ile kazanmış mühendislik öğrencilerinin üstten ders almak için not ortalamasına çok ihtiyaçlar oluyor, büyük zorluk yaşıyorlar.  Üniversiteler bu maddeye dayanarak sizin yüksek notlarınızı ortalamaya dahil etmiyorlardı.

2 mayıs cuma günü sessiz sedasız bu yönetmelikle ilgili değişiklik yapıldı, işte yenisi:

[/vc_column_text] [vc_message color=”alert-success” el_position=”last”]

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”

[/vc_message] [/vc_column] [/vc_row]

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-6.htm

Açıklayalım bu maddeyi de, aslında anlaması zor bir cümle, daha kolay anlaşılması için renklendirdim, lacivert yaptığım yer krtiki değişiklik bölgesi, “lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler” burada bahsedilen intibak, intibak programı değil, anlamı uyumu sağlanan yani muaf tutulan dersler, herkesin muaf tutulduğu İnkilap Tarihi dersini önlisansta aldınız, lisansta uyumlu görülüp muaf tutuldunuz işte önlisansta aldığınız notu artık lisans okuduğunuz üniversite saymak zorunda, lisans not ortalamanız hesaplanırken muaf tutulduğunuz derslerin önlisansta kinotlarıda lisans  ortalamanıza katılacak.

Not ortalamanızda sıkıntı yaşıyorsanız yeni çıkan yönetmeliği öğrenci işlerinize göstererek yeniden not ortalamanızın hesaplanmasını isteyebilirsiniz, önce redderler, zorluk çıkarırlar biraz uğraşmayla kabul ederler.

Konuyla ilgili sorularınızı burada sorabilirsiniz.